Skip to main content

Skræddersyet løsning

Kundecase

Skræddersyet løsning

En virksomhed med en flåde af kørende sælgere kontaktede TrackMe for at få et overskueligt og simpelt system til at holde styr på privat- og erhvervskørsel. Sælgerne benytter deres egne biler i firmaets interesse, og skal derfor have kørselsgodtgørelse for de kilometer, som bliver kørt i firmaets tjeneste.

Casen:

Fordi Told & Skat har stramme krav til firmaer om dokumentation for udbetaling af kørselsgodtgørelse, kræver det grundig logning af alle ture, både fra sælgerne og virksomheden. Derudover vil firmaet undgå at bruge tid på at rykke sælgerne hver måned for at udfylde kørselsgodtgørelser til bogholderiet.

For at kunne matche kunde og sælger bedst muligt, var det desuden også et ønske at få overblik over kundebesøg, hvor lang tid der bliver brugt på hver kunde og hvad der sælges for.

Fordi der er mange typer af informationer, der skal indhentes, vil virksomheden også være sikker på at det sker i tråd med overholdelse af persondataloven.

Sådan løste vi opgaven

Alle kørende sælgere fik en GPS-tracker monteret i bilen med fuld adgang til TrackMes elektroniske kørebog. Her bliver alle køreture registreret, og den enkelte sælger kan selv angive, om det var i privat regi eller en arbejdsrelateret tur.

For at overholde persondataloven får virksomheden kun adgang til de af sælgernes køreture, der er markeret som erhverv. De kan derfor ikke se, hvor sælgeren kører uden for arbejdet.

Med en skræddersyet tracking-løsning har virksomheden fået opfyldt sine behov for overblik og effektivisering af arbejdsgange. Med TrackMes GPS-løsninger har de sparet en masse administrationstid – og dokumentationen til kørselsgodtgørelse er nu transparent og efter bogen hos Told & Skat.

Fordele ved denne løsning:

 • Alle sælger er tilkoblet den elektroniske kørebog. Alle deres ture bliver automatisk registreret. Sælgerne skal blot markere ud for hver tur, om den er privat- eller erhvervskørsel. Her kan de vælge, om de vil gøre dette efter hver tur, eller når dagen er omme. Dette kan gøres på mobil, tablet eller computer. Nemmere bliver det ikke.
 • Hver måned bliver alle køreture, som af sælgerne er markeret som erhverv, automatisk overført til virksomhedens regnskabsafdeling. Alle data eksporteres i et format, som kan samkøres med firmaets systemer.
 • Den automatiske dataoverførsel sikrer også, at bogholderiet ikke skal bruge unødig tid på at rykke sælgerne for deres kørselsgodtgørelse.
 • Firmaet har nu adgang til alle deres sælgeres kundebesøg, og kan ud fra det lave strategier og med planlægning optimere deres salg bedst muligt.
 • Systemet var tjent hjem på blot fire måneder, hvilket indikerer, at overblik og optimering virkelig kan betale sig.
 • Firmaet har et system, hvor de hele tiden kan koble nye sælgere på.
 • Skulle virksomheden få kontrolbesøg af Told & Skat, har de al dokumentation på plads, og det vil ikke kræve særlig meget tid at trække nødvendig data.

UDFYLD FORMULAREN

Så ringer vi dig op

Se alle vores

GPS-trackere


Flytbar tracker
(batteri-monteret)

TrackMe TM12 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring.

Bestil her

Flytbar tracker
(OBD-stik)

TrackMe TM14 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring

Bestil her

Fastmonteret
tracker

TrackMe TM16 er en fastmonteret GPS-tracker, der tilsluttes bilens ledningsnet.

Bestil her

Forsikringsgodkendt
tracker

TrackMe TM21 fastmonteret totalløsning til Danmarks billigste pris.

Bestil her

Fuldt overblik med

flådestyring

Flådestyring der giver overblik, spar tid og penge og gør det nemt for dig og dine medarbejdere allerede fra første dag.

Læs mere


Forsikringsgodkendt

GPS-tracker

Stiller forsikringsselskabet krav om en GPS-tracker i bilen? Eller ønsker du at sikre din bil mod tyveri? Så har TrackMe Danmarks billigste forsikringsgodkendte totalløsning.

Læs mere


Entreprenørvirksomhed

Kundecase for

Entreprenørvirksomhed

Virksomheder med mange entreprenørmaskiner har ofte den udfordring, at det er svært at have det fulde overblik over hele flåden. I den forbindelse har TrackMe været med til at skabe en løsning for en entreprenør med at udnytte sine maskiner optimalt.

Casen:

Det er dyrt at have entreprenørmaskiner til at stå stille, og derfor er TrackMes GPS-trackere blevet installeret for at kunne effektivisere brugen af dem, men også for at sikre mod tyveri, da de ofte får opmærksomhed fra langfingrede typer.

På selve firmaets adresse er arealerne ofte store. Personalet bruger derfor ofte rigtig meget tid på at gå rundt og tjekke hvilke maskiner, der er hjemme, så de kan finde en ledig maskine til næste opgave. Her er GPS-trackere en god løsning, da der hele tiden er tjek på, hvor maskinerne befinder sig – både de udlejede, og hvor i de befinder sig i maskinparken.

Derudover var der hos entreprenøren et ønske om også at kunne dokumentere tidsforbruget af de enkelte maskiner. I opgaver for (eksempelvis) kommuner, er der ofte behov for at kunne dokumentere tidsforbruget på en specifik opgave. Dette er fordi, kommunen kan kræve at få dokumentation, at den fakturerede tid stemmer overens med det udførte arbejde.

Sådan løste vi opgaven

Alle køretøjer i maskinparken er udstyret med en GPS-tracker og koblet til TrackMes standardløsning inden for flådestyring. Det gør entreprenørvirksomhedens personale i stand til at følge og finde alle maskiner 24 timer i døgnet. Dette har skabt et markant bedre overblik over stillestående maskiner, færre fejlbookinger, mindre spildtid, præcise faktureringer og styr på tidsforbruget.

Derudover er maskinerne tilkoblet et alarmsystem, der underretter servicepartneren direkte, når det er tid til et nyt serviceeftersyn. Dette er også med til at frigøre administrationstid hos personalet.

Fordele ved denne løsning:

 • Totalt overblik: Det er muligt at se alle maskiners nuværende placering døgnet rundt, hvor de holder og bestille transport i en og samme arbejdsgang. Ingen på kontoret behøver at bruge tid på at gå ud på pladsen i regnvejr for at se, hvilke maskiner der holder hjemme. Dette sparer rigtig meget tid for virksomheden.
 • Med den elektroniske kørebog har virksomheden altid præcis dokumentation på, hvor lang tid der er brugt på en given opgave. Alle informationer kan printes direkte fra pausebogen eller dokumentations-loggen.
 • Med timetæller-rapporten får virksomheden et hurtigt overblik over, hvor meget de forskellige maskiner bliver brugt, og om der kan spares en eller flere maskiner væk i flåden.
 • Med timetæller-alarmfunktionen opsættes alarmer direkte til virksomhedens servicepartner, som bliver underrettet, når hver enkelt maskine skal til service/vedligeholdelse (og derved bibeholder garantien).
 • Ingen forkerte arrangementer med specialtransport og andre unødige udgifter ved fejlbooking.
 • Holder en eller flere maskiner stille på en byggeplads af længere varighed, opsættes der alarmer, som giver virksomheden besked, hvis maskinen bliver flyttet fra byggepladsen.
 • Kommer der tænding på maskinerne uden for normal arbejdstid, får virksomheden også direkte besked, så man med det samme kan tjekke, om der er tale om tyveri.

UDFYLD FORMULAREN

Så ringer vi dig op

Se alle vores

GPS-trackere


Flytbar tracker
(batteri-monteret)

TrackMe TM12 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring.

Bestil her

Flytbar tracker
(OBD-stik)

TrackMe TM14 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring

Bestil her

Fastmonteret
tracker

TrackMe TM16 er en fastmonteret GPS-tracker, der tilsluttes bilens ledningsnet.

Bestil her

Forsikringsgodkendt
tracker

TrackMe TM21 fastmonteret totalløsning til Danmarks billigste pris.

Bestil her

Fuldt overblik med

flådestyring

Flådestyring der giver overblik, spar tid og penge og gør det nemt for dig og dine medarbejdere allerede fra første dag.

Læs mere


Forsikringsgodkendt

GPS-tracker

Stiller forsikringsselskabet krav om en GPS-tracker i bilen? Eller ønsker du at sikre din bil mod tyveri? Så har TrackMe Danmarks billigste forsikringsgodkendte totalløsning.

Læs mere


Kommunal hjemmepleje

Kundecase for

Kommunal hjemmepleje

En kommunal hjemmeplejeservice henvendte sig til TrackMe med et ønske om præcist og effektivt at kunne dokumentere hjemmehjælpernes besøg hos borgere samt at indhente kørselsdokumentation til SKAT.

Casen:

Behovet for tracking kom ikke af mistro til personalet, men for at lette en række administrative byrder. De oplevede, I mange tilfælde kræver det unødigt meget arbejde at kunne dokumentere hjemmeplejernes færden.

Ved at installere en GPS-tracker i hjemmehjælpernes biler, kunne det præcist dokumenteres, hvornår de var nået frem, hvor længe de var hos borgeren og se, om de var undervejs. Foruden GPS-trackere i alle hjemmeplejens biler, blev der også oprettet flådestyring og elektronisk kørebog.

Trackingen løste nogle meget konkrete udfordringer for kommunen. Henvendelser fra pårørende, som betvivler eller vil se dokumentation for hjemmeplejens besøg er nu en meget lettere proces.

Alle ture bliver logget og er tilgængeligt via vores online oversigt, ligesom man med TrackMes flådestyring kan se alle tilknyttede bilers aktuelle placering.

Derudover har kørebogen lettet indberetningen til SKAT. De kan nu dokumentere, at virksomhedens biler ikke bliver brugt til privat formål.

Sådan løste vi opgaven

Løsningen for kommunen blev at installere TrackMe-trackere i alle hjemmeplejens biler samt en standardløsning til flådestyring og elektronisk kørebog. Dette gav den kommunale hjemmepleje det fulde overblik over alle bilernes præcise placering 24 timer i døgnet samt oversigt over alle kørte ture, pauser og varighed af plejernes besøg.

Fordele ved denne løsning:

 • Ved at kende alle bilernes aktuelle placering, kan ture og besøg koordineres bedre. Det gør det også muligt at finde og kontakte den nærmeste kollega, hvis en plejepersonalet har akut behov for hjælp.
 • Du (eller regnskabsafdelingen) sparer tid på at lave sammentællinger af køreregnskab og administrere kørebøgerne
 • Der er mindre “spild-kørsel”, fordi der er meget bedre kontrol med, hvor firmaets biler er og har været
 • Mulighed for på sigt at optimere kørslen – og dermed spare penge på både kørselstid og brændstofforbrug
 • Du kan ajourføre din GPS kørebog, når du har tid – alle adresser og kilometerafstande ligger allerede klar til dig

UDFYLD FORMULAREN

Så ringer vi dig op

Se alle vores

GPS-trackere


Flytbar tracker
(batteri-monteret)

TrackMe TM12 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring.

Bestil her

Flytbar tracker
(OBD-stik)

TrackMe TM14 Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring

Bestil her

Fastmonteret
tracker

TrackMe TM16 er en fastmonteret GPS-tracker, der tilsluttes bilens ledningsnet.

Bestil her

Forsikringsgodkendt
tracker

TrackMe TM21 fastmonteret totalløsning til Danmarks billigste pris.

Bestil her

Fuldt overblik med

flådestyring

Flådestyring der giver overblik, spar tid og penge og gør det nemt for dig og dine medarbejdere allerede fra første dag.

Læs mere


Forsikringsgodkendt

GPS-tracker

Stiller forsikringsselskabet krav om en GPS-tracker i bilen? Eller ønsker du at sikre din bil mod tyveri? Så har TrackMe Danmarks billigste forsikringsgodkendte totalløsning.

Læs mere