Skip to main content

Handelsbetingelser

TrackMe ‘s handelsbetingelser er gældende for både private (forbrugere) og erhverv. 

Juridisk enhed:

TrackMe A/S
CVR nr. 38610082

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Email info@trackme.dk
Tlf 70 70 17 10

 1. Definitioner:
  Aftalens parter
  “Køber” og ”kunden” anvendes om den fysiske person og/eller firma, som ved afgivelse af en bestilling til TrackMe afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

  TrackMe anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse og/eller faktura accepterer købers bestilling og sælger de bestilte varer. Yderligere anvendes TrackMe om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og evt. bestilles. Varer kan også bestilles direkte ved at kontakte TrackMe på telefon 70 70 17 10 eller på mail, info@trackme.dk
 2. Produktinformation:
  TrackMe oplyser varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til TrackMe via info@trackme.dk
 3. Køb hos TrackMe:
  Der er ikke indgået en bindende købsaftale før, der foreligger en ordrebekræftelse og/eller en faktura fra TrackMe. Der tages forbehold for prisændringer/fejl som følge af trykfejl, afgift og valutaændringer, udsolgte varer m.m.
 4. Priser:
  Alle priserne er dagspriser og gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

  Alle angivne priser er eksklusive 25% moms ved BTB og angives inklusive 25% moms over for forbrugere.
 5. Bestilling:
  Bestilling kan ske på følgende 3 måder:

  a. Ring direkte til TrackMe på telefon 70 701 710 og afgiv din bestilling
  b. Send en mail på din bestilling til info@trackme.dk
  c. Køb direkte i vores webshop på trackme.dk

  Præsentation af varer sammen med en pris hos TrackMe er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

  Købers bestilling af varer fra TrackMe udgør ikke en bindende aftale, men derimod et bindende tilbud til TrackMe om at købe varen på de oplyste vilkår.

  En bindende aftale mellem køber og TrackMe er først indgået, når TrackMe ved en ordrebekræftelse og / eller en faktura accepterer det af køber afgivne tilbud.
 6. Kunde hos TrackMe
  Som kunde hos TrackMe giver du samtykke til at TrackMe må benytte de personoplysninger, som du har oplyst til os. Personoplysningerne anvendes til at oprette en sporingskonto hos TrackMe til dig som kunde. Denne sporingskonto benyttes til at servicere, supportere, ajourføre dine oplysninger og aftale hos os. Vores service indebærer bl.a., at vi kan sende dig alarm-mails, såfremt der sker ændringer med din sporingsenhed, kontakte dig via vores alarmcentral, sende dig nyhedsmails mv. (nyhedsmail kan du altid fravælge, hvis du måtte ønske dette). Vores support indebærer bl.a. at hvis du kontakter os, så har vi mulighed for at hjælpe dig via dit sporingspanel med det samme.
 7. Returret /Fortrydelsesret:
  Meddeler kunden TrackMe, at kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler TrackMe det modtagne beløb. Benyttes returretten skal TrackMe først informeres før varen sendes retur til TrackMe’s adresse. TrackMe modtager kun varer retur ved forudgående aftale.

  Varer skal tilbagesendes i original emballage og i samme stand som da de blev modtaget. Varen må ikke bære præg af at have været brugt. Køber betaler selv for fragtomkostningerne, der er relateret til returnering af de købte varer. Varer som returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtagelse. Køber bærer risikoen for at sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen. Skriv venligst tydeligt, at du/I ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du/I derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Er køberen allerede blevet oprettet og tildelt et mobilabonnement i TrackMe’s system, samt har modtaget adgangskoder til sin sporingskonto, inden køber meddeler / gør brug af sin fortrydelsesret, så reduceres det refunderede beløb med kr. 350,00 + moms, samlet kr. 437,50 inklusive moms.

  Reklamation:
  TrackMe yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret (1 år for BTB) fra fakturadato. For fabrikations- og materialefejl (mangler) samt batterier ydes reklamationsret på 12 måneder fra levering. Reklamationsretten dækker kun fabrikationsfejl, reparation, udskiftning af dele, forbrugt tid og/eller ombytning af produktet. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, væskeskader, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, fejl montering/installation, montering / genmontering, vold eller uautoriserede indgreb m.m. af kunden. Varer med de førnævnte fejl returneres til kunden mod et gebyr på kr. 350,00 + moms, samlet kr. 437,50 inklusive moms.

  Fakturaen for den pågældende vare/varer skal fremvises til TrackMe i forbindelse med udøvelse af reklamationsretten.

  Køber er forpligtet til straks efter modtagelse af en vare at foretage en grundig undersøgelse af varen med henblik på at konstatere, om varen er mangelfuld.

  Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til TrackMe inden for rimelig tid. I modsat fald mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive hvori manglen består. TrackMe kan ikke garantere nogen oppetid på vores sporingsplatform, men den ligger på ca. 99% eller mere.
 8. Ansvarsfraskrivelse og garanti:
  TrackMe A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab som følge af mangler. Denne begrænsning gælder dog ikke, såfremt TrackMe har udvist grov uagtsomhed.

  TrackMe A/S er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som bla. følgende forhold, som ligger uden for TrackMe ‘s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, fragtfirmaer, it-nedbrud, udfald på mobilnetværk, nedlukning af netværk/mobilnetværk eller lignende.
 9. Opsigelse:
  Ved køb af et eller flere TrackMe produkter er der tilknyttet en abonnementsaftale. Læs mere om denne via dette link: https://app.trackme.dk/basis-betingelser

  a. Der faktureres for løbende 12 måneder ad gangen. I denne periode er abonnementet uopsigeligt.
  b. Abonnementet kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til en abonnementsperiodes udløb.
  c. En opsigelse er kun gældende såfremt, den er modtaget af TrackMe A/S skriftligt.
  d. Modtages der ingen opsigelse skriftligt, forsætter abonnementet for yderligere 12 måneder.

  Efter modtaget opsigelse og udløb af abonnementet lukkes kundens adgang til sporingskontoen.
 10. Forbehold for ændringer:
  TrackMe forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende regler og betingelser, der pt. er gældende. Det er derfor vigtigt, at kunden løbende holder sig orienteret om, om der er sket ændringer.
 11. Leveringstider:
  Medmindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid 1 til 5 hverdage.
 12. Immaterielle rettigheder:
  Alle immaterielle rettigheder såsom bla. Logoer, tekster, billeder, videoer, varemærke, software m.m. tilhører TrackMe A/S

  Overtrædelse af/og eller krænkelse af TrackMe A/S´ immaterialretlige rettigheder vil blive retsforfulgt. 
 13. Lovvalg og værneting
  Tvister opstået i forlængelse af en aftale med TrackMe A/S skal i det hele afgøres efter dansk ret.

UDFYLD FORMULAREN

Så ringer vi dig op

Få overblik over

vores løsninger


Flytbar tracker
(batteri-monteret)

TrackMe TM12. Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring.

Flytbar tracker
(OBD-stik)

TrackMe TM14. Kompatibel med elektronisk kørebog og/eller flådestyring.

Fastmonteret
tracker

TrackMe TM16. Fastmonteret GPS-tracker, der tilsluttes bilens ledningsnet.

Forsikringsgodkendt
tracker

TrackMe TM21. Fastmonteret totalløsning til Danmarks billigste pris.


Fuldt overblik med

flådestyring

Flådestyring der giver overblik, spar tid og penge og gør det nemt for dig og dine medarbejdere allerede fra første dag.

Forsikringsgodkendt

GPS-tracker

Stiller forsikringsselskabet krav om en GPS-tracker i bilen? Eller ønsker du at sikre din bil mod tyveri? Så har TrackMe Danmarks billigste forsikringsgodkendte totalløsning.