Skip to main content

Hvorfor og hvornår stiller

forsikringsselskaber krav om gps tracker

Forsikringsselskaber kan kræve installation af GPS-trackere af flere grunde, primært for at reducere risikoen for tab og øge sikkerheden for både forsikringsselskabet og kunden. Nogle af årsagerne er følgende:

Tyveribeskyttelse: Dyre biler er ofte et mål for tyveri på grund af deres høje værdi. Installation af en GPS-tracker giver forsikringsselskabet mulighed for at spore bilen i tilfælde af tyveri, hvilket kan mindske risikoen for tab og potentielt resultere i lavere forsikringspræmier for kunden.

Forsikringsbetingelser: Nogle forsikringsselskaber kan kræve installation af GPS-trackere som en betingelse for at forsikre dyre biler.

Krav til selve GPS-trackeren:

  • GPS-trackeren skal være fastmonteret
  • Monteringen af enheden skal fortages af autoriseret montør
  • Dokumenteret med en installationserklæring
  • Enheden skal have backup strøm til mindst 12 timer
  • Enheden skal være opkoblet til en døgnbemandet alarmcentral

Tidspunktet for hvornår forsikringsselskaber stiller krav om GPS-trackere, kan variere afhængigt af selskabets politikker og forsikringsaftaler. Det kan være under tegningen af en ny forsikring, fornyelse af en eksisterende aftale eller som svar på ændringer i risikoprofilen for kunden eller køretøjet.

Hos Trackme tilbyder vi en kompletløsning med en forsikringsgodkendt GPS-tracker.