Skip to main content

godt at vide inden du monterer

GPS-sporing i dine firmabiler

Montering af en GPS tracker i dine firmabiler har mange fordele, og kan være med til at optimere virksomhedens drift. Du skal dog sørge for at overholde persondatalovgivningen og tage de nødvendige forholdsregler inden GPS trackeren monteres, da det er ulovligt at overvåge medarbejdere uden deres viden.

Samtykke: Lovgivningen i Danmark kræver at medarbejdere giver deres samtykke til at blive overvåget via GPS i firmabiler. Det er vigtigt at informere medarbejderne om, hvordan GPS-sporingen vil blive brugt og sørge for at indhente deres samtykke inden GPS-trackeren monteres. Medarbejderen skal ligeledes varsles om montering rettidigt. I de fleste tilfælde vil der skulle varsles 6 uger inden GPS trackeren monteres.

Formål: Virksomheden skal klart definere formålet med GPS-sporing i firmabiler. Formålet med at montere GPS trackerkan være at forbedre sikkerhed, effektivitet, og logistik. GPS sporing må derimod ikke anvendes til ulovlig overvågning eller indgreb i medarbejdernes privatliv.

Dataopbevaring: Data der indsamles gennem GPS-sporing, skal behandles og opbevares i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Data skal behandles efter god databehandlingsskik og må ikke opbevares længere end nødvendigt set i forhold til det beskrevne formål.

Ret til privatliv: GPS-sporing må ikke blive misbrugt til at indsamle unødvendige oplysninger om medarbejderes personlige aktiviteter uden for arbejdstiden. Overvågningen må ikke være til væsentlig ulempe for medarbejderen, og der skal være en driftsmæssig og saglig begrundelse for overvågningen.

Firmapolitik: Arbejdsgivere bør fastsætte klare retningslinjer for brugen af GPS-sporing i firmabiler. Det er en god ide at lave en nedskreven firmapolitik i f.eks. personalehåndbogen.

Det er vigtigt at virksomheden overholder GDP-reglerne, når der anvendes GPS-sporing af firmabiler.