Skip to main content

5 gode grunde til at have en

GPS tracker i firmabilen

En GPS tracker kan både bidrage til at forbedre sikkerheden for den ansatte, og til at optimere kundeservicen i din virksomhed.  Montering af en GPS tracker vil derfor i mange tilfælde være en fordel for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Her er 5 årsager til at det er en fordel at have en GPS tracker monteret i firmabilen:

  1. Forbedret sikkerhed: GPS-trackeren kan hjælpe med at sikre medarbejdernes sikkerhed ved at give mulighed for hurtig lokalisering i tilfælde af nødsituationer eller ulykker. Dette kan være særligt vigtigt, hvis medarbejderen kører alene eller arbejder i farlige områder.

  1. Effektivitet og produktivitet: Ved at bruge GPS-trackeren kan ruter optimeres og kørsel kan planlægges mere effektivt, hvilket sparer tid og ressourcer. Dette kan resultere i mindre spildtid på vejene og øget produktivitet for medarbejderne.

  1. Kundeservice: Ved at kunne give kunder præcise opdateringer om forventede ankomsttider eller tidsregistret dokumentation ved fakturering, kan kundeservicen forbedres og der kan skabes større tilfredshed blandt kunderne.

  1. Beskyttelse af firmabilen: GPS-trackeren kan også fungere som en sikkerhedsforanstaltning mod tyveri eller uautoriseret brug af firmabiler. Dette kan reducere omkostningerne ved tabte eller stjålne køretøjer.

  1. Grøn omstilling: Ved at optimere ruter og undgå unødvendige kørsler kan brændstofforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne for firmabilerne reduceres, hvilket bidrager til den grønne omstilling.

  Det er vigtigt at understrege, at formålet med GPS-tracking er at forbedre arbejdsprocesser og sikkerhed og ikke at overvåge eller kontrollere medarbejderne. At tydeliggøre disse fordele og sikre åben kommunikation vil give medarbejderne en bedre forståelse af hvorfor montering af GPS trackere er en god ide.

  Som arbejdsgiver er det vigtigt at du overholder persondatalovgivningen, og sørger for at indhente samtykke fra dine medarbejdere inden GPS trackeren monteres, så der er fuld åbenhed omkring processen.