Skip to main content

Hvad er

flådestyring

Flådestyring er når virksomheder administrerer og overvåger deres flåde af køretøjer, såsom lastbiler, varevogne, maskiner eller trailere. Formålet med flådestyring er at optimere effektiviteten, sikkerheden og omkostningerne forbundet med at operere en flåde af køretøjer. Her er nogle af de grundlæggende elementer i flådestyring, og hvordan det kan bruges:

Køretøjslokalisering og sporing system: Flådestyringssoftware anvender GPS-teknologi til at spore og lokalisere køretøjerne i realtid. Dette giver virksomhederne mulighed for at vide præcis, hvor deres køretøjer befinder sig på ethvert tidspunkt. Det hjælper også med at forbedre sikkerheden og effektiviteten ved at optimere ruter og planlægning af opgaver.

ECO kørsel: Analyse af data om køretøjernes kørselsmønstre og trafikforhold kan hjælpe med at optimere ruter og minimere køretid og brændstofforbrug.

Brændstofoptimering: Overvågning af brændstofforbrug og kørselsadfærd kan hjælpe virksomheder med at identificere områder, hvor brændstofforbruget kan reduceres, såsom unødvendige omveje eller ineffektiv kørselsadfærd.

Vedligeholdelsesplanlægning: Planlægning af regelmæssig service baseret på køretøjets kilometertal eller driftstimer kan bidrage til at forhindre uventede nedbrud og forlænge køretøjets levetid.

Dokumenteret tidsforbrug: Med en GPS tracker kan du nemt dokumentere hvor lang tid det har taget at udføre specifikke opgaver. Du kan bruge dataen i forbindelse med fakturering over for kunder eller i andre tilfælde hvor timeforbruget skal dokumenteres.

Samlet set bruges flådestyring til at give virksomheder bedre kontrol over deres køretøjer, forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne ved at optimere kørselsadfærd, planlægge vedligeholdelse og sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

Hos TrackMe tilbyder vi et flådestyringssystem med mange muligheder.