Skip to main content

Hvordan fungerer

GPS tracking

GPS-tracking fungerer ved hjælp af Global Positioning System (GPS) der består af et netværk af satellitter, der kredser om Jorden. Disse satellitter sender konstant signaler, der kan opfanges af GPS-modtagere, som typisk er indbygget i enheder som smartphones, køretøjer, trackerer eller andre enheder.

Her er en kort grundlæggende oversigt over, hvordan GPS-tracking fungerer:

Satellitter udsender signaler: GPS-satellitter sender kontinuerligt signaler ned til Jorden. Disse signaler indeholder information om satellittens position og den tid, signalet blev sendt.

GPS-trackeren modtager signaler: GPS-modtagerenheden som f.eks. en smartphone eller et køretøjssporingssystem opfanger signaler fra mindst fire GPS-satellitter.

Tidtagning af signalerne: GPS-modtageren bruger informationen fra de forskellige satellitters signaler til at beregne den tid, det tager for signalet at rejse fra satellitten til modtageren. Da signalerne bevæger sig med lysets hastighed, kan GPS-modtageren beregne afstanden til hver af satellitterne baseret på tiden, det tog for signalet at nå frem.

Bestemmelse af position: Når GPS-modtageren har opfanget signaler fra mindst fire satellitter og beregnet deres afstande, kan den bestemme sin egen position ved at triangulere disse afstande. Dette sker ved at beregne, hvor de cirkler, der repræsenterer afstanden til hver satellit, skærer hinanden. Det punkt, hvor disse cirkler skærer hinanden, er GPS-modtagerens position.

Dataoverførsel og brug: Den beregnede position kan derefter bruges af enheden til forskellige formål, såsom at vise brugeren deres nøjagtige placering på et kort, spore bevægelse over tid eller give instruktioner til at navigere fra et punkt til et andet.

GPS-tracking er en nøjagtig og pålidelig teknologi, der bruges i en bred vifte af applikationer, herunder navigationsenheder, køretøjs- og flådestyringssystemer, overvågnings og sikkerhedsløsninger og meget mere.

Hos TrackMe her vi flere forskellige GPS trackerer.