Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  TrackMe A/S, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  • TrackMe A/S
   Fruebjergvej 3
   2100 København Ø – DenmarkCVR-nr.: 38610082Telefon: + 45 70 701 710
   Mail: info@trackme.dk
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysningerVi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores daglige service (herunder at leverer oplysninger om, hvor din/dine tracker befinder sig og til at ajourføre din/dine abonnementsaftale/r hos os mv.)..

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af De legitime interesser, der begrunder behandlingen som er, at kunne tilbyde en effektiv service af vores ydelser for dig, herunder styring af din/dine aftaler, registrering af din/dine sporingsenheder positioner, modtagelse af alarm, support mv.

 3. Kategorier af personoplysningerVi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Almindelige kategorier af personoplysninger:Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr, og evt virksomheds navn inklusiv CVR nummer. Hos vores forsikrings kravs kunder har vi ligeledes for at opfylde vores godkendelser, behov for at få oplyst Bil model, registreringsnummer og forsikringsselskab.​
 4. Modtagere eller kategorier af modtagereVi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  • databehandlere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationerVi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 6. Opbevaring af dine personoplysningerVi opbevare dine personoplysninger så længe du er kunde hos os. Ønsker du ikke længere at være kunde hos os, så skal du meddele os det på skrift og så sletter vi dine data du har hos os inden for 30 dage.
 7. Hvordan vi beskytter dine personlige oplysningerVi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring og ændring. Nogle af vores sikkerhedsforanstaltninger er firewalls og datakryptering, fysiske adgangskontroller til datacentre og autorisationskontroller for data adgang. Hvis du mener at din brugerkonto er blevet misbrugt, bedes du kontakte os omgående. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
 8. Retten til at trække samtykke tilbageVi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.
 9. Dine rettighederDu har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. I dit sporingspanel kan du selv se alle de oplysninger vi har om dig, dvs vi kan ikke se mere om dig end du selv kan se i dit sporingspanel.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har mulighed for selv at rette dine oplysninger om dig i dit sporingspanel eller ved at kontakte os.
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. I visse tilfælde vil en begrænsning af dine personoplysninger bevirke, at vi ikke lovligt kan opretholde vores forpligtigelser, service, godkendelser support mv.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 10. Klage til DatatilsynetDu har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hos TrackMe kan du købe på flere måder


0 varer
0,-

Gå til kurven


Ring
til os

70 701 710


Skriv
til os

Klik for kontakt

Skriv til os LUK

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig snarest.